REGISTRACE

PRAVIDLA

 1. Obecná pravidla

1.1. Úvod

 • Pořadatelem soutěže MISTROVSTVÍ ČR V GRAN TURISMO SPORT (dále jen “Soutěž”) a jejích doprovodných marketingových a eventových aktivit je společnost Autoklub servisní s.r.o., se sídlem Opletalova 1337/29
 •  11000 Praha, IČO: 05079608. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 258010 (dále jen jako “pořadatel”).
 • Soutěže se může zúčastnit pouze hráč starší 15 let, a to s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, který souhlasí se svojí účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle přílohy. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztrácí hráč nárok na účast v soutěži včetně nároku na výhru v soutěži. Na výzvu pořadatele je hráč povinen prokázat splnění podmínek pro účast v soutěži, a to nejpozději do sedmi kalendářních dní po výzvě pořadatele. Pořadatel je oprávněn vyloučit hráče ze soutěže, pokud hráč neprokáže splnění pravidel soutěže.
 • Hráč musí mít platnou registraci získanou na adrese https://mcr-gts.cz/registrace/.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, přičemž tyto změny neprodleně zveřejní na oficiálním webu mcr-gts.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formát a průběh soutěže, kdykoliv to bude vyžadovat technická a organizační situace, přičemž tyto změny neprodleně zveřejní na oficiálním webu mcr-gts.cz.
 • Pro účast v turnaji hráč potřebuje:
  • funkční internetové připojení
  • PSN ID a zaplacený program PS+
  • legální kopii hry Gran Turismo Sport

1.2 Registrace

 • Registrace hráčů probíhá výhradně na stránkách mcr-gts.cz/registrace/.
 • Všechny zadané údaje účastníka musejí být pravdivé, v opačném případě hrozí vyloučení z turnaje.
 • Po úspěšné registraci obdrží hráč potvrzovací email s přehledem zadaných údajů.
 • Registrace jednoho hráče pod více účty je zakázána.
 • PSN ID (přezdívka hráče) nesmí obsahovat vulgární a jinak pohoršující slova
 • pořadatel si vyhrazuje právo na vynucení změny přezdívky hráče 

1.3 Účast v turnaji

 • Každý hráč je povinen zúčastnit se před-turnajové kvalifikace, která proběhne v období od 13.9. 2021 8:00 do 19.9. 23:59
 • Před-turnajová kvalifikace proběhne formou vybraného denního závodu vypsaného samotnou hrou
 • Jakmile bude denní závod znám, pořadatel v dostatečném předstihu vybere konkrétní závod a bude o tom informovat na oficiálních stránkách šampionátu mcr-gts.cz
 • Do semifinálových kol postoupí 30 hráčů  z České republiky a Slovenské republiky, kteří v zaznamenají nejrychlejší čas v kvalifikaci
 • Hráči mají neomezené množství pokusů na zajetí nejrychlejšího času
 • Postupující hráči budou o účasti v semifinálových kolech informováni emailem.

1.4 Nastavení závodu

 • Každý závod se skládá z kvalifikace o délce 5min a závodu na předem stanovený počet kol ( pojede se na počet kol odpovídají délce závodu 40min)

1.4.1 Základní nastavení

 • Režim místnosti: Trénink-Kvalifikace- Vytrvalostní Závod
 • Nastavení soukromí v místnosti: pouze semifinalisté
 • Počet semifinálových kol: 6
 • Kategorie vozu: Gr.3 ( každé kolo bude jedna předem určená trat a auto kategorie Gr.3 dle rozpisu )
 • Rovnováha výkonu: ANO ( BoP dle GTS  )
 • Trať: dle navržených kombinací
 • Způsob startu: Start z místa s kontrolou startu
 • Startovní listina: dle Q před závodem (viz. nastavení kvalifikace v závodě )
 • Posílení: Vypnuto
 • Síla vzduchové kapsy: Reálná
 • Viditelné poškození: Vypnuto
 • Mechanické poškození: Lehké
 • Opotřebení pneumatik: 9 ( platí jak pro Q tak pro závod )
 • Spotřeba paliva: 3 ( platí jak pro Q tak pro závod )
 • Počáteční palivo: Výchozí
 • Snížení přilnavosti: Reálné
 • Prodleva ukončení závodu: 180s
 • Násobič času pro předjíždění: Výchozí

1.4.2 Nastavení kvalifikace v závodě

 • Časový limit: 5 min
 • Čas pokračování kvalifikace: 180s
 • Opotřebení pneumatik během kvalifikace: 9
 • Spotřeba paliva během kvalifikace: 3
 • Při kvalifikaci musí jezdci dodržet rozestup mezi sebou takový, aby nedocházelo k využít tzv. slipstreamu na rovinkách - jezdci si musí vytvořit dostatečné rozdíly mezi sebou. V případě, že jezdec udělá v kvalifikaci chybu , je povinnen uvolnit čistou stopu jezdcům jedoucím kvalifikaci za ním

1.4.3 Nastavení závodu

 • Název místnosti: MČR 2021
 • Typ závodu: Skutečný závod
 • Pevné vlastnictví místnosti: Ano
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Minimální hodnocení jezdce: --
 • Minimální hodnocení sportovního chování: --
 • Trať: dle rozpisu na webových stránkách
 • Podmínky na trati: dle rozpisu na webových stránkách
 • Délka závodu: počet kol dle tratě – v součtu 40min

1.4.4 Nastavení omezení

 • Filtrovat podle kategorie: GR 3
 • Rovnováha výkonu: ANO – BoP GTS
 • Max. výkon: Individuální
 • Minimální hmotnost: Individuální
 • Pneumatiky: závodní sady: tvrdá,střední,měkká – každý jezdec je povinen během závodu použit min 1x všechny sady (v případě nedodržení bude hráč diskvalifikován)
 • Každý hráč je povinen použí pnaumatiky značky Pirelli - v případě nedodržení bude diskvalifikován
 • Omezení vzhledu: Bez omezení
 • Typ čísla vozu: Bez omezení
 • Přidělit čísla vozům automaticky: Žádné
 • Ladění: Zakázáno
 • Motokára: Vypnuto

1.4.5 Nastavení penalizace

 • Duchové během závodu: Žádná
 • Penalizace za zkrácení: Přísná
 • Penalizace za kolizi se stěnou: Žádná
 • Penalizace za boční kontakt vozu: Vypnuto
 • Po kolizi se stěnou nastavit správný směr vozu: Vypnuto
 • Navrátit vozy, pokud opustí trať: Vypnuto
 • V případě, že jezdec vracející se na trať omezí nebo dokonce způsobí kolizi jiného jezdce, může být ze závodu vyloučen
 • Pravidla vlajek: Zapnuto
 • Vozy předjeté o kolo jako duchy: Vypnuto
 • Každý jezdec je povinnen odmazat penalizaci do konce daného kola. V případě neodmazáni bude jezdci údělná penalizace ve výši 10sec ( v případě neodmazání více jak 10sec bude hráč diskvalifikován)
 • "Teleport v kvalifikaci" - Je zakázáno teleportovat se pomocí tlačítka v kvalifkaci do boxů pro jinou změs pneumatik. Pro přezutí je potřeba řádně objet kolo a vejít do boxů vjezdem na PIT LANE. Při nedodržení trest 30 sekund k výslednému konečnému času závodu.
 • Smyky na cílové rovince - Je zakázáno projíždět cílovou rovinku tzv. na efekt smykem, nebo děláním koleček. Tento aspekt spouští žluté vlajky a to zasahuje do závodu pro ostatní jezdce. Proto prosíme o projetí cílem normálním standartním spůsobem. Při nedodržení penalizace 30 sekund k výslednému konečnému času závodu.
   

1.4.6 Omezení jízdních nastavení

 • Aktivní řízení: Zakázáno
 • Aktivní kontrola stability (ASM): Zakázáno
 • Asistence s jízdní stopou: Zakázáno
 • Kontrola trakce: Zakázáno
 • ABS: Bez omezení
 • Automatická jízda: Zakázáno
 1. Soutěžní pravidla

2.1 Bodování – semifinálová část

 • Semifinálové závody budou rozděleny do dvou lobby a každá lobby bude bodována zvlášť
 • Rozdělení do lobby bude systémem sudá-lichá na základě předzávodní kvalifikace
 • Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí větší počet lepších umístění v semifinálových závodech.

Tabulka přidělovaných bodů v celkovém hodnocení

Umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Body

20

17

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.2 Finálová část (live event)

 • Živé finále se uskuteční na podzim roku 2021 v Praze. Pořadatel soutěže se zavazuje oznámit přesné datum konání finále všem postupujícím finalistům minimálně 10 dní před akcí písemně (e-mailem).
 • Živého finále se zúčastní 10 hráčů z každé lobby s největším počtem bodů po skončení semifinálové části.
 • Hráč musí organizátorovi předem potvrdit svou účast v živém finále nejpozději 7 dnů před samotným finále. Pokud účast v daném termínu nepotvrdí, organizátor vybere náhradníka.
 • Během živého finále bude mít každý z finalistů k dispozici identický hardware dodaný organizátorem.
 • Tento hardware si budou moci hráči předem vyzkoušet a přizpůsobit si jej tak, aby se v něm cítili komfortně.
 • Výsledky semifinálové části turnaje se nezapočítávají do výsledků živého finále, které je samostatně hodnocené.
 • Vítěz živého finále se stává celkovým vítězem soutěže a náleží mu hlavní výhra.
 • Formát živého finále bude upřesněn nejpozději 10 dnů před samotným konáním.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu, místa a akce živého finále.
 • V případě, že by se živé finále nemohlo uskutečnit, bude nahrazeno online formou.
 1. Výhry
 • Výhry budou hráčům předány nejpozději do 31.12.2021.

3.1 Celkové hodnocení – finálová část

 • 1. místo – 
 • 2. místo –
 • 3. místo –
 • 4. místo –
 • 5. místo -
 1. Závěrečná ustanovení
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce soutěže. Změna pravidel soutěže, přerušení soutěže ani zrušení soutěže nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených na účast v soutěži. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost nebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v seznamu sankcí (ať už byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Pořadatel je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. Jakákoli odpovědnost pořadatele nad výše uvedené je vyloučena, s výjimkou škod způsobených na zdraví. Výjimky či omezení odpovědnosti pořadatele se vztahují i na osobní odpovědnost jeho zaměstnanců, osob pro pořadatele činných na základě jiných právních vztahů (zástupci, subdodavatelé apod.). Příslušná odpovědnost výrobců cen (odpovědnost za vady výrobku) zůstávají těmito ustanoveními nedotčeny.
 • Pořadatel neodpovídá za správnost všech informací a údajů, zejména pokud tyto byly změněny či poškozeny v důsledku technických poruch, přenosových ztrát, třetími osobami či vyšší mocí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit (a s konečnou platností rozhodnout) o jakémkoliv nároku včetně práva vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že by tento účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy, nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 • Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 • Hráč účastí na hře bere na vědomí, že na účast ve hře není právní nárok a že pořadatel neodpovídá za to, že technické prostředky zajišťující účast ve hře umožní permanentní přístup ke hře v režimu 24/7.
 • Soutěž a vztahy mezi Pořadatelem a hráči se řídí právním řádem České republiky
 • V případě, že by jakékoli ustanovení těchto pravidel bylo nebo se dodatečně stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost těchto pravidel jako celku. V takovémto případě bude takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahrazeno takovým jiným ustanovením, které se svým obsahem a účelem co nejvíce přibližuje neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení. Totéž se týká obdobně také případných mezer v těchto pravidlech.
 • Veškerá osobní či funkční označení, se kterými pracují tato pravidla pro lepší pochopení v mužském rodě jsou bezezbytku použitelná také v rodě ženském.
 1. Kontakt
 • V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na tomto emailu: esport@autoklub.cz
Zásady cookies (EU)
© 2021 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena. 
E-mail: esport@autoklub.cz
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram